מכללת סולם ,גאה להודיע לציבור העוסקים במקצועות הרפואה הקונבנציונלית ,והאלטרנטיבית וכן לשוחרי הידע ,על קורסים אשר ירחיבו את הידע של המשתתפים מהיבטים שונים. ההרצאות יינתנו על ידי פרופסור בויראת עבדאללה.

Prof. Dr. Bowirrat Abdalla MD. Ph.d -professor of neuroscience&population genetics.

בשיתוף מרצים ממכללת סולם לרפואה משלימה. כל ההרצאות יתקיימו בעברית.

050-2806273 
 

קורס מס 1

.
Introduction to Anatomy,and Physiology of the human body

מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם—הקורס מתאר את כל מערכות הגוף מבחינת אנטומיה ומתאר את התפקוד הפיזיולוגי של כל מערכת בנפרד והקשר בין כל המערכות. ---הקורס מורכב מ-56 שעות אשר מתאר את גוף האדם ומתייחס לאנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות הגוף השונות.

קורס מס 2.

 Basic Biochemistry and Biological Psychuatry off different Neurological and psychiatric diseases: Prevention,treatment and rehabilitation

ביוכימיה בסיסית וביולוגיה של מחלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות-דרכי מניעה , טיפול, התמודדות ושיקום.

הקורס יתייחס למחלות נפש ולמחלות נוירולוגיות והתהליכים הביולוגיים והכימיים המשפיעים על המחלות המנטליות והנוירולוגיות השונות וכן החשיבות של הגורם הגנטי הסביבתי.

הקורס מורכב מ-56 שעות –אשר מתאר את התהליכים בתוך המוח והשינויים הביוכימיים והקשר עם מחלות פסיכיאטריות וקוגנטיביות.

קורס מס 3. 

Body and Mind------הקשר בין גוף ונפש.

קורס זה בא לתאר את האטרקציה והאינטראקציה בין המוח והגוף מבחינת התהליכים הכימיים והביולוגיים השונים המתרחשים במוח—מאנדוקרינולוגיה ,מההורמונים ומנוירוטרנסמיטרים, שינוי בתהליכים בסינפסות במוח כגורם למחלות שונות.

הקורס מורכב מ-36 שעות –אשר מתאר את הקשר בין מוח וגוף , ובין העניין האורגני של מערכות הגוף וההתנהגות.
קורס מס 4. 


הטיפול הפרמקולוגי במחלות שונות :האינטראקציה בין רפואה קלסית ואלטרנטיבית.

הקורס מורכב מ-56 שעות אשר מתאר את דרכי הטיפול במחלות והשילוב של תוספי מזון וטיפול על ידי רפואה אלטרנטיבית.


לקבלת מידע נוסף 050-2806273


טואול הקמת אתרי אינטרנט